Καλλιτέχνες    Ραδιοφωνικοί σταθμοί    Στίχοι    Μελωδίες κινητών    Φόρα    Αγορές    Προσθήκη ιστότοπου   
Το melodies.gr δεν έχει κανένα οικονομικό όφελος από την προβολή των δικτυακών χώρων που βρίσκονται σε αυτή την σελίδα. Η ταξινόμηση τους έχει γίνει αλφαβητικά και δεν σχετίζεται με την ποιότητα του περιεχομένου ή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πριν προβείτε στην αγορά μελωδιών ή εικόνων λάβετε υπ' όψη τα εξής. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται η αποστολή περισσοτέρων του ενός SMS ή παραμονή στην γραμμή 090 για πάνω από ένα λεπτό για την διεκπαιρέωση της παραγγελίας. Η χρέωση μπορεί να είναι διαφορετική για τις μονοφωνικές και τις πολυφωνικές μελωδίες.